Zapytania ofertowe

Zapraszamy do nadsyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji terenu rekreacyjnego

przy Szkole Podstawowej nr2 Przymierza Rodzin w Warszawie  realizowanego w ramach programu „Inwestycje w Oświacie” Ministerstwa Edukacji Narodowej.

03 logo szkoly kolor

Sekretariat czynny w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina