WITAMY NA NASZEJ STRONIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

Przymierza Rodzin

im. ks. Jana Twardowskiego

przymierze_rodzin

Nasza Szkoła jest szkołą katolicką

Program wychowawczy naszej szkoły tworzymy według zasad zgodnych z nauką Kościoła katolickiego. W naszej pracy odwołujemy się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, a w sferze etyki do Dekalogu.

Jako podstawową zasadę rozwoju duchowego i kryterium regulujące relacje interpersonalne przyjmujemy przykazanie miłości.

ks. Jan Twardowski

Patron naszej szkoły.

Był duszpasterzem i wybitnym poetą. Urodził się w dzień dziecka 1 czerwca  1915 r. w Warszawie… 

Najbliżej

Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny co doszedł poprzez życzenia na święta
poprzez rzeczy tak ważne że się o nich nie pamięta
przez kogoś kto był przy tobie w grypie
przez tego co po spowiedzi już nie szczypie
poprzez deszcz co ci w uchu zadzwonił
poprzez kogoś kto ci się krzywić zabronił
poprzez psa co nogi ci lizał
przez serce krzyczące z krzyża

ks. Jan Twardowski

Nasza oferta

Rozszerzony program nauczania

Program edukacyjny szkoły jest rozszerzony w stosunku do programu szkół państwowych, oferujemy też uczniom niestandardowe sposoby rozwijania własnych zainteresowań i talentów, na przykład podczas „zielonych szkół”, zawodów sportowych czy prac nad spektaklami w obcych językach. W klasach 1-3 język angielski jest prowadzony metodą Early Stage. Stawiamy wymagania zarówno sobie, jak i naszym wychowankom, ale staramy się nigdy nie stracić z oczu indywidualnych potrzeb dzieci. W sytuacjach trudnych, problemach z nauką czy przy konfliktach w grupie, pomocą nauczycielom służą pedagodzy, pedagodzy-terapeuci i psycholog szkolny. Jesteśmy gotowi do współpracy z rodzicami, a, żeby usprawnić i pogłębić pracę wychowawczą, każda klasa ma dwoje wychowawców.

Pedagogika Marii Montessori

W klasach prowadzone są różnorodne formy zajęć. Każdego dnia ...

Wolontariat

Staramy się, razem z rodzicami naszych uczniów, kształtować w młodych ludziach potrzebę działania na rzecz innych.

Nauczyciele

Naszym największym atutem jest zaangażowana kadra,

która nieustannie próbuje stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, stara się doskonalić, nie boi się wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Nasi nauczyciele są zaangażowani w życie szkoły, przeprowadzają rozmaite konkursy, sami tworzą kółka zainteresowań, organizują wyjścia, treningi i wyjazdy, również wielodniowe. Dzięki pracy naszych wuefistów osiągamy sukcesy sportowe.

03 logo szkoly kolor

Sekretariat w wakacje jest czynny:

W innych dniach w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina