Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

1. Kierownik Zespołu

Pani Natalia Basko

2. Zespół terapeutów pedagogicznych

p. Maria Janikowska
p. Ola Kłoczewiak – Wielgosz
p. Zofia Kuls (logopeda)
p. Eliza Stępień
p. Teresa Zawadzka

Koordynatorem zespołu terapeutów jest pani Teresa Zawadzka.

3. Zespół nauczycieli wspomagających

p. Marta Kocyan
p. Anna Kulinicz-Walczak
p. Michał Markowski
p. Aleksandra Sawicka
p. Natalia Studzińska

p. Dagna Sadkowska: IPETy uczniów klas starszych, wsparcie rodziców tych uczniów, organizacja spotkań IPETowych i ewaluacji tych dokumentów. Muzykoterapia).

p. Eugenia Przychodzich : asystent międzykulturowy, praca z dziećmi cudzoziemskimi, wsparcie dzieci z Ukrainy, w tym obecność na niektórych lekcjach).

Koordynatorem zespołu nauczycieli wspomagających jest pani Marta Kocyan.

4. Psycholodzy

p. Karolina Dudek klasy 0-3
p. Nataliya Basko klasy 4-8

5. Pedagodzy

p. Maria Janikowska klasy 0-3 (opiekun wszystkich specjalistów z poziomu klas 0-3)
p. Maria Bremer pedagog klas 4-8

03 logo szkoly kolor

Sekretariat czynny w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina