Płatności

PŁATNOŚCI

Od 1 września 2024 r. czesne będzie wynosiło:
  • W systemie 12 rat 2100 zł

    płatne przez 12 miesięcy

  • Opłata wpisowa 1400 zł

    jednorazowa, bezzwrotna

*Uchwała nr 3 Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin z dnia 3 marca 2024 r.

Czesne należy wpłacać do dnia 5. danego miesiąca na konto szkoły:

Bank Santander  – 87 1090 2851 0000 0001 4379 6001
03 logo szkoly kolor

Sekretariat czynny w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina