Oferta

Pedagogika Marii Montessori

Jak w praktyce wprowadzane są teorie montessoriańskie?

W klasach prowadzone są różnorodne formy zajęć. Każdego dnia odbywają się dwie godziny pracy własnej, w otoczeniu (klasie) przygotowanym przez wychowawcę. W tym czasie uczeń samodzielnie, bądź pod kierunkiem nauczyciela planuje i wykonuje określoną pracę. W innym czasie dzieci mają zajęcia przedmiotowe oraz kółka zainteresowań.

Dzieci pracują w otoczeniu, w którym znajdują się pomoce montessoriańskie, bądź inne zgodne z zasadami określonymi przez M. Montessori. Pomoce te są ‘’kluczem do świata”, zawsze prowadzą dziecko od konkretu do abstrakcji, od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, umożliwiają dziecku samokontrolę.

Uczniowie podczas pracy własnej sami wybierają miejsce pracy i czas potrzebny im do wykonania zadania, którego się podjęli.

Dzieci poznają świat przy wykorzystaniu metod opartych na obserwacji, doświadczeniu, działalności praktycznej, odkrywają jego tajemnice przy pomocy zmysłów (wzroku, smaku, dotyku…). Nie tylko zdobywają wiedzę, ale dowiadują się również, jak się uczyć.

W myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą. Jego zaangażowanie w pracę z danym dzieckiem jest zróżnicowane. Zależy to od potrzeb, aktywności i samodzielności ucznia.

Dużą wagę przywiązuje się do ciszy, która ułatwia nie tylko lepsze skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwala dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Służą temu między innymi lekcje ciszy – krótkie ćwiczenia, oparte
na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów.

Early Stage - nauka j. angielskiego

Early Stage to intensywna podróż językowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. Obfituje w liczne przygody z muzyką, tańcem, teatrem, poezją rymowaną, projektami plastycznymi i multimedialnymi.

Metoda wykorzystuje 11 elementów, tzw. supermocy, z których najważniejsze, w pierwszych latach nauki, to muzyka, rym i ruch. To co szczególnie wyróżnia program i metodę Early Stage to intensywność kursu.

Szkoła powstała w 1993 roku na warszawskim Mokotowie, gdzie Joanna Zarańska – współwłaścicielka szkoły i autorka materiałów edukacyjnych – prowadziła lekcje języka angielskiego. Aktualnie Early Stage ma ponad 800 placówek w całej Polsce i ponad 36 000 uczniów. 

W naszej szkole w klasach młodszych pracujemy metodą Early Stage.

Projekty realizowane z funduszy europejskich

Nasza Szkoła od 2019 roku realizuje projekty finansowane przez Fundusze Europejskie.

Program PO WER sfinansował w latach 2019 -2022 dwa projekty: Klimat i ludzie oraz Pociąg do pociągów – we współpracy z partnerską szkołą IERS Ildefonso Serrano z miejscowości SEGURA DE LEON w Hiszpanii. (Obydwa projekty skoncentrowane były na propagowaniu proekologicznych postaw i na kształtowaniu kluczowych kompetencji przyszłości). Dzięki tym funduszom w sumie 40 uczniów z naszej szkoły poznało swoich hiszpańskich partnerów i z nimi współpracowało w Hiszpanii.

Dzięki akredytacji Programu Erasmus Plus na lata 2021 – 2027 zarówno nasi uczniowie jak i nauczyciele mogą współpracować z placówkami z UE w następujących projektach:

– projekt historyczno-kulturowy realizowany ze szkołą litewską z miejscowości Trakai (Troki)- wyjazd 26 uczniów do Trok w październiku 2022 r.

– projekt realizowany we współpracy z Associazione Submeet z Włoch – wyjazd 36 uczniów do Abruzji w maju 2023 r., gdzie z partnerską szkołą Liceo Maior z Pescary pracujemy nad propagowaniem zrównoważonego funkcjonowania w środowisku naturalnym (sustainability);

– szkolenia nauczycieli zarówno metodyczne jak i psychologiczno-pedagogiczne i językowe w ośrodkach szkoleniowych w Europie (1 os. w Niemczech, 2 os. w Portugalii, 1 os. w Irlandii, 4 os. na Malcie)

– praktyki obserwacyjne (job shadowing) dla 4 nauczycieli na wyspie Reunion w szkole partnerskiej Colege Celimene Gaudieux

– gościmy także nauczycieli z Reunion w maju tego roku w ramach wymiany praktyk obserwacyjnych (job shadowing). 

Kolejne projekty są w trakcie wnioskowania i obejmą zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Wyjazdy

Kółka zainteresowań

Sport

Chór rodziców i nauczycieli

Wolontariat

Nasi uczniowie wzrastają w dostatku, otoczeni miłością i troską rodziców, którzy chcą zapewnić swoim pociechom bezpieczeństwo, dobre wykształcenie, zdrowie i mądrą rozrywkę.

Dobre wychowanie dzieci to właśnie troska o ich wszechstronny rozwój, w tym – kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych: starszych, chorych, pokrzywdzonych.

Staramy się, razem z rodzicami naszych uczniów, kształtować w młodych ludziach potrzebę działania na rzecz innych. Uczymy, że drugiego człowieka można uszczęśliwić odwiedzinami, kartką z życzeniami, pracą przy przygotowywaniu paczek świątecznych… Chcemy, by nasi uczniowie wiedzieli, co to znaczy być uchodźcą, na czym polega praca sióstr misjonarek, jak to jest nie widzieć czy nie słyszeć. W swoich działaniach nie zapominamy też o naszych braciach mniejszych czyli zwierzętach.03 logo szkoly kolor

Sekretariat w ciągu roku szkolnego czynny jest w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina