Oferta

Pedagogika Marii Montessori

Jak w praktyce wprowadzane są teorie montessoriańskie?

W klasach prowadzone są różnorodne formy zajęć. Każdego dnia odbywają się dwie godziny pracy własnej, w otoczeniu (klasie) przygotowanym przez wychowawcę. W tym czasie uczeń samodzielnie, bądź pod kierunkiem nauczyciela planuje i wykonuje określoną pracę. W innym czasie dzieci mają zajęcia przedmiotowe oraz kółka zainteresowań.

Dzieci pracują w otoczeniu, w którym znajdują się pomoce montessoriańskie, bądź inne zgodne z zasadami określonymi przez M. Montessori. Pomoce te są ‘’kluczem do świata”, zawsze prowadzą dziecko od konkretu do abstrakcji, od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, umożliwiają dziecku samokontrolę.

Uczniowie podczas pracy własnej sami wybierają miejsce pracy i czas potrzebny im do wykonania zadania, którego się podjęli.

Dzieci poznają świat przy wykorzystaniu metod opartych na obserwacji, doświadczeniu, działalności praktycznej, odkrywają jego tajemnice przy pomocy zmysłów (wzroku, smaku, dotyku…). Nie tylko zdobywają wiedzę, ale dowiadują się również, jak się uczyć.

W myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą. Jego zaangażowanie w pracę z danym dzieckiem jest zróżnicowane. Zależy to od potrzeb, aktywności i samodzielności ucznia.

Dużą wagę przywiązuje się do ciszy, która ułatwia nie tylko lepsze skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwala dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Służą temu między innymi lekcje ciszy – krótkie ćwiczenia, oparte
na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów.

Poziomowanie matematyki i angielskiego

Języki obce

Znajomość języków obcych to jedna z podstawowych umiejętności w dzisiejszym świecie. Nasi nauczyciele stosując innowacyjne metody stwarzają jak najlepsze możliwości rozwoju językowego uczniów.
W klasach 0-8 dzieci uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
W klasach 4-8 mogą wybrać język hiszpański lub niemiecki – proponujemy 2 godziny tygodniowo zajęć.
W klasach 0-3 pracujemy metodą Early Stage, a od klasy 5 poziomujemy lekcje angielskiego: dwie klasy dzielimy na cztery grupy, według stopnia zaawansowania uczniów. Młodzież i nauczyciele biorą udział w wymianach międzynarodowych. Realizujemy projekty językowe i interdyscyplinarne w ramach programu Erasmus.

Proponujemy też dzieciom kółka językowe lub indywidualne przygotowanie do konkursów przedmiotowych – mamy finalistów i laureatów konkursu języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Nasi podopieczni osiągają też dobre wyniki w konkursach języka angielskiego. Do tradycji szkolnych należy bardzo lubiany Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w czasie którego uczniowie wykonują samodzielnie wybrane utwory.

Matematyka

Nauka matematyki to nauka myślenia, rozwiązywania problemów, rozwija umiejętności analityczne i logiczne. Nasi nauczyciele z pasją i zaangażowaniem przekazują swoje zainteresowania dzieciom. Chętnie się szkolą i wprowadzają nowe metody nauczania. Współpracujemy ze Szkołą Edukacji, która zaraziła nas uczeniem metodą „Myślącej klasy”.
W klasach młodszych staramy się uczyć matematyki przez zabawę i oferować indywidualne zajęcia dzieciom uzdolnionym matematycznie. Od klasy szóstej pracujemy w podziale na grupy, dopasowując program grup do poziomu rozwoju myślenia abstrakcyjnego, tempa pracy i zainteresowań matematycznych oraz chęci wykraczania poza program szkolny.
Oferujemy również kółka zainteresowań, na których przygotowujemy do konkursów zewnętrznych, gramy w brydża i inne gry logiczne.
Od 2021 roku przeprowadzamy także wewnątrzszkolny konkurs matematyczny MatHolmes.

Early Stage - nauka j. angielskiego

Early Stage to intensywna podróż językowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. Obfituje w liczne przygody z muzyką, tańcem, teatrem, poezją rymowaną, projektami plastycznymi i multimedialnymi.

Metoda wykorzystuje 11 elementów, tzw. supermocy, z których najważniejsze, w pierwszych latach nauki, to muzyka, rym i ruch. To co szczególnie wyróżnia program i metodę Early Stage to intensywność kursu.

Szkoła powstała w 1993 roku na warszawskim Mokotowie, gdzie Joanna Zarańska – współwłaścicielka szkoły i autorka materiałów edukacyjnych – prowadziła lekcje języka angielskiego. Aktualnie Early Stage ma ponad 800 placówek w całej Polsce i ponad 36 000 uczniów. 

W naszej szkole w klasach młodszych pracujemy metodą Early Stage.

Projekty realizowane z funduszy europejskich

Nasza Szkoła od 2019 roku realizuje projekty finansowane przez Fundusze Europejskie.

Program PO WER sfinansował w latach 2019 -2022 dwa projekty: Klimat i ludzie oraz Pociąg do pociągów – we współpracy z partnerską szkołą IES Ildefonso Serrano z miejscowości SEGURA DE LEON w Hiszpanii. (Obydwa projekty skoncentrowane były na propagowaniu proekologicznych postaw i na kształtowaniu kluczowych kompetencji przyszłości). Dzięki tym funduszom w sumie 40 uczniów z naszej szkoły poznało swoich hiszpańskich partnerów i z nimi współpracowało w Hiszpanii.

Dzięki akredytacji Programu Erasmus Plus na lata 2021 – 2027 zarówno nasi uczniowie jak i nauczyciele mogą współpracować z placówkami z UE w następujących projektach:

– projekt historyczno-kulturowy realizowany ze szkołą litewską z miejscowości Trakai (Troki)- wyjazd 26 uczniów do Trok w październiku 2022 r.

– projekt realizowany we współpracy z Associazione Submeet z Włoch – wyjazd 35 uczniów do Abruzji w maju 2023 r., gdzie z partnerską szkołą Liceo Maior z Pescary pracujemy nad propagowaniem zrównoważonego funkcjonowania w środowisku naturalnym (sustainability);

– szkolenia nauczycieli zarówno metodyczne jak i psychologiczno-pedagogiczne i językowe w ośrodkach szkoleniowych w Europie (1 os. w Niemczech, 2 os. w Portugalii, 1 os. w Irlandii, 2 osoby we Włoszech, 1 osoba w Hiszpanii)

– praktyki obserwacyjne (job shadowing) dla 4 nauczycieli na wyspie Reunion w szkole partnerskiej Colege Celimene Gaudieux

– gościmy także nauczycieli z Reunion w maju tego roku w ramach wymiany praktyk obserwacyjnych (job shadowing). 

Kolejne projekty są w trakcie wnioskowania i obejmą zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Dokładne i aktualne dane na temat projektów realizowanych w SP2PR z funduszy europejskich można poznać w padlecie: https://padlet.com/jjedlinsk/projekty-mi-dzynarodowe-w-szkole-podstawowej-nr-2-przymierza-5c07w7v489wa8i13   

Mapa działań SP2PR w ramach programów i funduszy europejskich

Projekty artystyczne

Od 13 lat w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin realizujemy wyjątkowe projekty artystyczne, oparte na ścisłej współpracy szkoły ze stołecznymi instytucjami kultury. Uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli  w ramach projektów w interdyscyplinarnych w zajęciach w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, w Łazienkach Królewskich, Nowym Teatrze, Ladomku, Teatrze Guliwer a obecnie w Stołecznym Kinie Iluzjon. Na zajęciach uczniowie tworzą własne kompozycje muzyczne, improwizują, interpretują sztukę współczesną w rozmaitych kontekstach oraz w korelacji z innymi dziedzinami sztuki, naturą, literaturą i wiedzą o kapitale kulturowym i społecznym naszego miasta. Pomysłodawczynią cyklu  działań artystycznych jest Dagna Sadkowska – skrzypaczka, edukatorka, kuratorka festiwalu Warszawska Jesień i członkini Fundacji Kwartludium oraz nauczycielka i wychowawczyni klasy w naszej szkole. 

W Zachęcie uczniowie przygotowywali utwory muzyczne do dzieł z kolekcji Narodowej Galerii Sztuki, m.in. Wilhelma Sasnala, Agaty Bogackiej czy też Jana Tarasina. Kompozycje naszych uczniów są dostępne dla gości galerii i melomanów na stronie https://magdabielesz.blogspot.com..

W Łazienkach Królewskich powstał cykl warsztatów i kompozycji muzycznych związanych z życiem drzew „Muzyczny Drzewnik”.

Wyjątkowy rok, który spędziliśmy w gościnnych progach Nowego Teatru, wypełniony był pracą z wyobraźnią, ciałem i technikami aktorskimi pod okiem reżyserki Anny Smolar. Owocem współpracy uczniów, Dagny Sadkowskiej i Anny Smolar był program „Muzykotwory”, pokazany w Nowym Teatrze.

Teatr Guliwer i znakomici gospodarze: dyrektor Robert Drobniuch i kuratorka Ann Kierkosz zaprosili nas do programu „Transformy”, którego finał odbył się na deskach Guliwera i był uroczystą prezentacją etiud teatralnych w wykonaniu uczniów, którzy stworzyli przedstawienia po prawie dwuletniej pracy pod kierunkiem Dagny Sadkowskiej i aktorów Teatru Guliwer.

W trwającym roku szkolnym Stołeczne Kino Iluzjon daje nam niepowtarzalną okazję obcowania z bogactwem Filmoteki Narodowej i poszukiwania twórczych ścieżek interpretacji ,także poprzez tworzenie własnych sountracków i muzyki do filmu.

Jesteśmy bardzo dumni z możliwości współpracy z warszawskimi instytucjami kultury, które zapraszają młodzież i wspierają nowatorskie metody pracy nauczycielki Cieszymy się, że otwieramy naszych wychowanków na sztukę, zachęcamy do działań artystycznych i umożliwiamy im poznawanie dokonań polskich artystów.

Planujemy kontynuowanie tych zajęć i mamy ciekawe  pomysły na kolejne działania z młodzieżą.

Dagna Sadkowska

Tydzień Teatralny

Tradycją naszej szkoły jest Tydzień Teatralny. Każdego roku na pięć dni szkoła przemienia się w wielki teatr. Tydzień kończy się festiwalem teatralnym w piątek.

Teatr, jak żadne inne miejsce na Ziemi wymaga pracy zespołowej. Nikt, nawet najwięksi aktorzy, czy reżyserzy nie powinni zawłaszczać spektaklu. Nikt nie powinien pracować tylko dla siebie, ale dla grupy. Dlatego tworzenie przedstawienia jest doskonałym czasem dla twórczej pracy wychowawczej, a dla uczniów okazją do poznania własnych talentów.

Klasy IV- VIII mierzą się rokrocznie z możliwością stworzenia spektaklu na podany na początku tygodnia temat. Tematem może być jakiś krótki tekst, cytat z jakiegoś utworu, obraz itp.

W zespołach rozmawiamy, rzucamy pomysły, spieramy się po to, by ostatecznie powstał spektakl.

W pracy teatralnej dla każdego jest miejsce. Jeden lepiej posługuje się słowem, inny pędzlem, a inny ma umiejętności techniczne. Dlatego ten pierwszy bardziej angażuje się w tworzenie dialogów, drugi w scenografię, a trzeci w tworzenie muzyki i operowanie światłem.

Zwieńczeniem prac jest spektakl– poprzedzony próbami i wystawiony przed kolegami. I choć Tydzień Teatralny wybija nas ze szkolnego porządku, lubimy ten czas, bo widzimy jego owoce.

W roku szkolnym 2023/24 temat, który inspirował młodych twórców brzmiał: Jak z obrazu.

Wyjazdy

Turystyka i krajoznawstwo są ważnym elementem kształcenia i wychowania w naszej szkole.

Każdego roku już pod koniec września wyjeżdżamy na trzydniowe lub dłuższe wycieczki jesienne. Naszym celem są różne regiony Polski. Zerówka i klasy 1-3 najczęściej wybierają okolice Warszawy lub Toruń, klasy 4 – 6 poznają Szlak Piastowski, Góry Świętokrzyskie i miasta: Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk oraz Lublin. W ostatnich latach klasy 7 – 8 wyjeżdżały natomiast do Wilna i Trok.

Każdy wyjazd jest starannie przygotowany przez nauczycieli, którzy dbają o to, aby uczniowie zdobywali wiedzę, wędrując po miastach, muzeach, parkach narodowych, nieznanych im zakątkach Polski. Staramy się uczyć dzieci samodzielności, wytrwałości i kreatywności. Często podróżujemy pociągami. Starsi uczniowie samodzielnie przygotowują niektóre posiłki. Uczą się współpracować. Mogą uczestniczyć w olimpiadzie sportowej. Czasem śpią w namiotach, pokonują kajakami Czarną Hańczę, przygotowują posiłki przy ognisku. 

Miło wspominamy wyjazdy do Jastrzębiej Góry, Chłapowa, na Mazury i Ziemię Lubuską oraz w Bieszczady i na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Niezapomniane są dla uczniów i nauczycieli spływy kajakowe i wycieczki w góry.

Podczas roku szkolnego nasi uczniowie korzystają z bogatej oferty placówek muzealnych i instytucji kultury w Warszawie. Staramy się, aby nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzania Muzeum Narodowego, Muzeum Polin oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedzamy często Pałac w Wilanowie i Zamek Królewski, chodzimy do teatru i kina.

Zależy nam na tym, aby uczniowie dobrze znali Warszawę, poznawali miejsca pamięci narodowej zlokalizowane na Mokotowie, uczymy szacunku do Małej Ojczyzny.

Elementy programu języka polskiego, historii, przyrody i geografii realizowane są często podczas zajęć i gier terenowych. Bardzo ważnym elementem edukacji przyrodniczej jest również wyjazd uczniów klas 7 do leśniczówki w Machnaczu, podczas którego poznają oni charakterystyczne dla Podlasia ekosystemy i realizują projekty naukowe.

W szkole działa koło turystyczne „Obieżyświat Mazowiecki”, które gromadzi miłośników weekendowych wycieczek. W ostatnim czasie uczniowie wraz z nauczycielami wędrowali ścieżkami Puszczy Kampinoskiej, odkrywali tajemnice Twierdzy Modlin, zwiedzili Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Pruszków. Staramy się odwiedzać mało znane miejsca: Muzeum Trylogii, grodzisko na Bródnie, Muzeum Instrumentów Muzycznych. Każdy rok działalności koła
podsumowujemy podczas spływu kajakowego.

Kółka zainteresowań

Kółkach zainteresowań to dobry sposób na to, aby pogłębić wiedzę i umiejętności w wybranej dziedzinie, rozwijać swoje pasje i talenty a także poznać nowych przyjaciół.

W naszej szkole mamy szeroką ofertę kółek artystycznych, sportowych oraz naukowych: 

20230112_094448

Sport

Za zajęcia sportowe w naszej szkole odpowiada zespół nauczycieli wf:
pan Filip Trząski (szef zespołu),
pani Dorota Kwiecińska,
pani Justyna Trząska,
pan Grzegorz Pacholczak.

Ze szkołą współpracują też instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia popołudniowe:
Pani Justyna Dzięcioł – basen,
Pan Paweł Jałbrzykowski – judo,
Pan Piotr Bucki – wspinaczka,
Pani Katarzyna Białkowska –Madej – balet,
Pan Nikita Kardasz – taniec towarzyski.

 • Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego prowadzimy w Hali Warszawianki, w szkolnej sali gimnastycznej, na basenie UCSIR przy ul. Wilczy Dół oraz na Torze Łyżwiarskim Stegny. Chętne korzystamy z uczniami z infrastruktury ogródka jordanowskiego i mokotowskich terenów zielonych.
 • Po lekcjach, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych –kółkach sportowych. Są to m.in.: kółko biegowe, siatkarskie, rolkarskie (w sezonie zimowym łyżwiarskie), piłkarskie, korektywa, kółko gier i zabaw dla najmłodszych, kółko multisportowe, wspinaczka, basen dodatkowy.
 • W klasach trzecich, uczniowie biorą udział w wyjeździe narciarsko-edukacyjnym „Biała Szkoła”. W ciągu tygodniowego pobytu w Zębie koło Zakopanego uczniowie biorą udział w szkoleniu narciarskim prowadzonym przez instruktorów SITN-PZN : taki status mają nasi nauczyciele pani Justyna Trząska i pan Filip Trząski oraz instruktorzy lokalnej licencjonowanej szkoły narciarskiej.
 • Od lat reprezentacja naszej szkoły uczestniczy w Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych w Zakopanem. Każdego roku nasza reprezentacja zajmuje czołowe miejsca zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.
 • Uczniowie naszej szkoły z sukcesami biorą udział w Mistrzostwach Mokotowa w
  następujących dyscyplinach sportowych: biegi przełajowe, biegi sztafetowe, unihokej, pływanie, 4-bój lekkoatletyczny, ringo, piłka nożna. Reprezentacje szkoły często uzyskują awans do finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
 • Pan Paweł Suwarski, instruktor i sędzia szachowy, od lat prowadzi w naszej szkole kółko szachowe a wybrana przez niego reprezentacja szkoły co roku bierze udział w Szachowych Mistrzostwach Mokotowa.
 • Bardzo ważną częścią naszych sportowych aktywności są wydarzenia sportowo-integracyjne, takie jak: Rodzinny Rajd Rowerowy – wspólny rowerowy przejazd po lesie połączony z zabawami i konkursami przy ognisku oraz Rodzinne Zawody Biegowe – leśne biegi przełajowe dla dzieci i ich rodziców.
 • Oprócz uczestnictwa w zewnętrznych zawodach międzyszkolnych organizujemy też własne zawody dla naszych uczniów. Na przełomie grudnia i stycznia odbywają się Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce dla klas 5-8, a w lutym na Górce Szczęśliwieckiej Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim.
 • Dbamy też o dobrą formę naszych mam, które mają możliwość uczestniczenia w wieczornych zajęciach fitness na naszej szkolnej sali gimnastycznej, prowadzonych przez naszą nauczycielkę wychowania fizycznego panią Justynę Trząską.

Chór rodziców i nauczycieli

Chór Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie tworzą rodzice naszych uczniów i absolwentów, nauczyciele i przyjaciele szkoły. To niezwykłe miejsce spotkań, odkrywania wzajemnych pasji i zainteresowań, rozwijania umiejętności wokalnych, ćwiczenia uważności i kreatywności, a przede wszystkim zawiązywania i budowania relacji  w duchu porozumienia, współpracy i otwartości różnych środowisk.

Zespół ten angażuje się w życie szkoły, biorąc udział w śpiewankach patriotycznych, kolędowaniach oraz regularnie występując podczas pikników. Współtworzy Liturgię na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz Pierwszej Komunii Świętej uczniów, co stało się tradycją naszej społeczności. Uczestniczy także w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie Przymierza Rodzin i Centrum Myśli Jana Pawła II. W okresie Wielkiego Postu wykonuje nabożeństwa Gorzkich Żali z towarzyszeniem organów, kotłów i innych instrumentów w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim  Przedmieściu w Warszawie, w świątyni, w której nasz patron – ks. Jan Twardowski – przez wiele lat pełnił funkcję rektora.

Założycielem i pierwszym chórmistrzem był Piotr Pawiński. Obecnie zespół prowadzi Michał Markowski – nauczyciel muzyki i wychowawca, dyrygent, organista kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie, miłośnik architektury, podróży, kolei i reportaży. Od początku istnienia, z chórem związany jest Krzysztof Sawicki – inspektor chóru, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca, pasjonat dobrej muzyki, filmu i Tatr.

Wolontariat

Nasi uczniowie wzrastają w dostatku, otoczeni miłością i troską rodziców, którzy chcą zapewnić swoim pociechom bezpieczeństwo, dobre wykształcenie, zdrowie i mądrą rozrywkę.

Dobre wychowanie dzieci to właśnie troska o ich wszechstronny rozwój, w tym – kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych: starszych, chorych, pokrzywdzonych.

Staramy się, razem z rodzicami naszych uczniów, kształtować w młodych ludziach potrzebę działania na rzecz innych. Uczymy, że drugiego człowieka można uszczęśliwić odwiedzinami, kartką z życzeniami, pracą przy przygotowywaniu paczek świątecznych… Chcemy, by nasi uczniowie wiedzieli, co to znaczy być uchodźcą, na czym polega praca sióstr misjonarek, jak to jest nie widzieć czy nie słyszeć. W swoich działaniach nie zapominamy też o naszych braciach mniejszych czyli zwierzętach.03 logo szkoly kolor

Sekretariat w wakacje jest czynny:

W innych dniach w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina