Współpraca ze Szkołą Edukacji

Szkoła Przymierza Rodzin nr 2 Przymierza Rodzin od kilku lat współpracuje ze Szkołą Edukacji, 

która działa przy Uniwersytecie Warszawskim. Powstała ona w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, a UW.

Działania SE  nastawione są na poprawę jakości nauczania w Polsce. To miejsce, w którym pokazuje się przyszłym, początkującym i doświadczonym nauczycielom, jak uczyć i wychowywać w każdym działaniu.  SE prowadzi jedyne dzienne bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli  języka polskiego, historii i WOS, biologii oraz matematyki.

Studenci otrzymują  stypendium i darmowy akademik w Warszawie. SE prowadzi też całoroczne kursy doskonalące dla nauczycieli oraz  bezpłatne, otwarte seminaria lekturowe i humanistyczne dla nauczycieli, którzy poszukują nowych rozwiązań i edukacyjnych inspiracji.

Nauczyciele z naszych szkół pełnią w SE rolę:
  • mentora (opiekują się studentami w macierzystej szkole, pozwalają przez jeden semestr na obserwacje 9 lekcji tygodniowo i przygotowują każdego z praktykantów do zaplanowania i przeprowadzania co najmniej 18 godzin lekcji, które później z nimi omawiają)
  •  posttutora (dając wsparcie nowozatrudnionym byłym studentom SE podczas pierwszego roku ich pracy) lub
  • wykładowcy podczas studiów/warsztatów/ Szkoły Letniej. W ostatnim roku jedna ze szkół zatrudniła absolwenta SE, a w poprzednich latach kilkoro nauczycieli (nie wymienionych wyżej) uczestniczyło w pojedynczych spotkaniach/warsztatach.
Warsztaty

Wszystkie osoby związane ze Szkołą Edukacji biorą udział w warsztatach w ciągu roku szkolnego, (czasami też w superwizjach), a w wakacje w bezpłatnej wyjazdowej  Szkole Letniej , gdzie przez kilka dni pokazywane są najnowsze trendy w edukacji (np. Myśląca Klasa https://www.peterliljedahl.com/btc) , poruszane ważne problemy wychowawcze i  ćwiczone istotne umiejętności praktyczne. Nauczyciele szkół Przymierza Rodzin stanowili na  wyjeździe w 2021 r. najliczniejszą grupę z jednej organizacji.

Nasza podstawówka polecana jest dla studentów jako szkoła praktyk

m.in. dlatego, że stara się jak najlepiej realizować misję Szkoły Edukacji UW. Miejsca gdzie:

Szkoła Edukacji opracowała też bardzo ciekawe i wnikliwe Nauczycielskie Standardy Rozwoju, z których korzystamy przy  Awansie Zawodowym i ogólnym rozwoju własnym nauczycieli ( w oddzielnym załączniku).

03 logo szkoly kolor

Sekretariat czynny w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina