O szkole

O szkole

Katolicki charakter szkoły 

Program wychowawczy naszej szkoły tworzymy według zasad zgodnych z nauką Kościoła katolickiego. W naszej pracy odwołujemy się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, a w sferze etyki do Dekalogu.

Jako podstawową zasadę rozwoju duchowego i kryterium regulujące relacje interpersonalne przyjmujemy przykazanie miłości.

W szczególności zwracamy uwagę na:

 • okazywanie wszystkim osobom szacunku,
 • stosowanie zasad dobrego wychowania,
 • uczciwość, rzetelność, prawdomówność, ofiarność,
 • troskę o rozwój własny i innych,
 • dbałość o dobro wspólne,
 • starania o zachowanie zdrowia własnego i innych.
Opiekę duszpasterską nad Szkołą sprawuje kapłan.
W Szkole:
 • katecheza jest obowiązkowa,
 • odbywają się uroczystości religijne i nabożeństwa zgodnie z kalendarzem liturgicznym,
 • uczniowie i nauczyciele uczestniczą w pierwszopiątkowych mszach świętych,
 • dzień rozpoczyna się modlitwą,
 • dzieci i ich rodziny przygotowują się do przyjęcia pierwszej komunii świętej,
 • podczas zielonych szkół realizowany jest program religijny, m. in. odwiedzamy miejsca kultu,
 • udział w adwentowych i wielkopostnych rekolekcjach jest obowiązkowy. W klasach 7-8 rekolekcje mogą być organizowane w formie 2-3 dniowego wyjazdu.

Dyrekcja szkoły dokłada starań, aby zatrudniani nauczyciele i wychowawcy zgodnie z dekretem Prymasa Polski nadającym Szkole status szkoły katolickiej „odznaczali się zdrowymi zasadami i prawością życia”.

Zatrudnieni w szkole nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do udziału w praktykach religijnych, rekolekcjach i innych uroczystościach religijnych organizowanych przez Szkołę.

Staramy się tworzyć społeczność współodpowiedzialną za dobro powierzonych nam uczniów, dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencjach ważnych dla naszej Szkoły np. w szkolnej róży różańcowej.

Pragniemy, aby Rodzice naszych uczniów akceptowali program wychowawczy szkoły i pracę formacyjną z uczniami w duchu wartości katolickich.

Budynek szkoły

Siostry franciszkanki udostępniły nam część kamienicy

W nowym budynku mieszczą się klasy 0-6 a w części kamienicy sióstr franciszkanek klasy 7-8. W sumie około 315 uczniów.

W części klas 1 – 3 nauka prowadzona jest z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori, stąd specyficzne oznaczenia „oddziałów” – literkami „M” (jak „Montessori”) lub „T” („Tradycyjna”).

03 logo szkoly kolor

Sekretariat czynny w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina