Pomoc uczniom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin,

Prosimy o wsparcie naszych uczniów pochodzących z Ukrainy.

W naszych szkołach uczy się obecnie 14 uczniów z rodzin uciekających przed wojną. Dzięki wielkiej hojności prywatnego darczyńcy oraz środkom z funduszy Świętej Pamięci Izy Dzieduszyckiej zaraz po wybuchu wojny było możliwe przyjęcie do szkół w sumie aż 23 uczniów oraz zapewnienie im pomocy naukowych i posiłków.

Rodzice ukraińskich uczniów starają się regularnie partycypować w finansowaniu nauki, lecz nie zawsze jest to możliwe. W takiej sytuacji wsparciem stają się szkolne komisje stypendialne, rozpatrujące z dokładnością każdą sprawę i potrzebę. Niezbędne są jednak stałe środki finansowe.

Jak wspierać możliwość kształcenia w naszych szkołach uczniów z Ukrainy?

Jak wspierać możliwość kształcenia w naszych szkołach uczniów z Ukrainy?

  1. Przelewy w formie darowizny na nr konta: 53 1090 1030 0000 0001 4990 9547 tytułem „Darowizna – uczniowie z Ukrainy”
  2. Przelewy on-line przy użyciu Blik lub tpay w formie darowizny w zakładce „Wspieraj nas” na naszej stronie internetowej: https://przymierze.org.pl/wspieraj-nas/
  1. Ustawienie stałego zlecenia przelewów na konto 53 1090 1030 0000 0001 4990 9547 tytułem „Darowizna – uczniowie z Ukrainy”
  2. Ustawienie stałego zlecenia przelewów z karty kredytowej w zakładce „Wspieraj nas” na naszej stronie internetowej: https://przymierze.org.pl/wspieraj-nas/
  1. 40 zł na 40. urodziny. W roku naszego jubileuszu i 40. urodzin Przymierza Rodzin zachęcamy także by każda rodzina, która może, wsparła uczniów z Ukrainy, realizując przelew na konto szkoły tytułem: „40 zł na 40. urodziny”.  Pozyskane w ten sposób środki zasilą szkolne fundusze stypendialne.
  2. Rodzina rodzinie. Jeśli Darczyńca zamierzałby wspierać finansowanie kształcenia konkretnego potrzebującego ucznia, prosimy o kontakt z naszym sekretariatem pod adresem sekretariat@przymierze.org.pl

Wspierając potrzebujących, szczególnie dzieci i młodzież z terenów objętych wojną, mamy szansę pomnażać dobro, które sami nie raz otrzymaliśmy. Odwołujemy się w ten sposób także do etosu założycielskiego naszego Stowarzyszenia, które powstało z potrzeby integrowania
i wspierania rodzin w czasie stanu wojennego w latach 80. XX w.

Inicjatywa polegająca na inwestowaniu w kształcenie i wychowanie najmłodszych jest inwestycją w naszą wspólną przyszłość. #PrzymierzezUkrainą

Z serdecznymi podziękowaniami i pozdrowieniami

Marta Bejnar-Bejnarowicz

Przewodnicząca Stowarzyszenia Przymierze Rodzin

03 logo szkoly kolor

Sekretariat czynny w godzinach:

Nowy numer rachunku: Bank Santander:

87 1090 2851 0000 0001 4379 6001

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego |  Realizacja: Ewelina